Michał
Karwasiński

jest radcą prawnym posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynku finansowego, w tym doradztwa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem

Linkedin KSZ Legal
Michał Karwasiński

Na co dzień pomaga firmom inwestycyjnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz innym instytucjom finansowym w prawidłowym wypełnianiu wymogów prawnych i regulacyjnych, a także reprezentuje je przed Komisją Nadzoru Finansowego. Klienci doceniają współpracę z Michałem za kreatywne rozwiązania, mocno osadzone w realiach rynku finansowego, szczególnie przydatne w branży innowacji finansowej. Michał angażuje się w projekty rozwoju rynku finansowego, m.in. tworzenie środowiska regulacyjnego dla branży Fintech oraz instrumentów finansowych w formie produktów strukturyzowanych.

Przed założeniem KSZ Smart Legal Michał zdobywał doświadczenie w kancelarii specjalizującej się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Ponadto Michał pracował przez ponad 3 lata na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie dzielił swój czas pomiędzy czynności analityczne – nadzoru finansowego nad domami maklerskimi – oraz prawnicze, związane ze współtworzeniem regulacji dla rynku kapitałowego i ich stosowaniem. Jeszcze w czasie studiów prawniczych zainicjował powstanie stowarzyszenia ConsuLex Law IT Consulting, pierwszej w Polsce studenckiej organizacji non-for-profit świadczącej nieodpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych oraz biznesowe usługi doradcze, która uzyskała afiliację w ramach European Confederation of Junior Enterprises.

Michał jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył ponadto studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Zainteresowania naukowe Michała koncentrują się wokół innowacji na rynku finansowym – w tym innowacyjnych instrumentów finansowych.

W czasie wolnym (i niepandemicznym) fan narciarstwa i budżetowych podróży z plecakiem; odwiedził w ten sposób już ponad 80 krajów na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.