VC & Corporate

Wspieramy przedsiębiorców i inwestorów na etapie planowania architektury korporacyjnej oraz struktury finansowania przedsięwzięć.

VC & Corporate
Opis

Filozofią naszego działania jest świadczenie usług na fundamencie długotrwałej relacji. Dlatego nasze wsparcie wykracza daleko poza doradztwo transakcyjne, ponieważ oferujemy asystę na każdym etapie cyklu życia przedsiębiorstw.

Wierzymy w to, że wybór odpowiedniej struktury korporacyjnej jest podstawą każdej działalności biznesowej, w tym także w branży start-up. Wpływa to na strukturę właścicielską, sposób podejmowania decyzji, pozyskiwania finansowania i zasobów ludzkich.

Co robimy?

Wspieramy Klientów w doborze optymalniej struktury biznesowej i jej implementacji, doradzając na każdym etapie, tak aby prawo wzmacniało rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Współtworzymy i negocjujemy umowy założycielskie i inwestycyjne.

Doradzamy w zakresie transakcji pozyskiwania finansowania, w tym emisji kapitału lub dłużnych papierów wartościowych, a także tworzenia struktur finansowania w postaci funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych spółek inwestycyjnych. Nasze doświadczenie obejmuje strukturyzowanie procesu inwestycyjnego na każdym etapie od jego zaplanowania, aż po obsługę procesu wyjścia z inwestycji lub doradztwa w obszarze restrukturyzacji działalności.