Instytucje finansowe

Jesteśmy partnerem dla instytucji finansowych w prowadzeniu działalności regulowanej.

Instytucje finansowe
Opis

Rynek finansowy przechodzi intensywny proces zmian regulacyjnych, dotykających procedur zgodności i kontroli, zarządzania ryzykiem, a nawet struktury kapitałowej podmiotów z branży finansowej. Sektorowe reformy regulacyjne pochłaniają ogromne zasoby oraz wymagają stałego zarządzania zmianą. Jednocześnie dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe staje się dla tradycyjnych instytucji źródłem nowych wyzwań i możliwości. Firmy inwestycyjne, podmioty zarządzające aktywami i banki przechodzą proces redefiniowania produktów, jakie chcą oferować oraz klientów, do których kierują swoją ofertę.
Jesteśmy partnerem biznesowym instytucji finansowych w każdym aspekcie wykonywania przez nie działalności. Posiadamy zrównoważone kompetencje w obszarze doradztwa regulacyjnego, transakcyjnego oraz technologicznego, dzięki czemu potrafimy wspierać naszych klientów nie tylko w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania w obszarze zgodności, ale także usług świadczonych przez te instytucje.

Co robimy?

Doradzamy w zakresie regulacyjnych uwarunkowań prowadzenia działalności przez instytucje finansowe. Specjalizujemy się w reprezentowaniu instytucji finansowych przed KNF w procesach uzyskiwania licencji oraz innych postępowaniach administracyjnych. Doradzamy w zakresie kreacji innowacyjnych produktów finansowych oraz projektowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym.