Kacper
Czyżewski

Kacper Czyżewski jest radcą prawnym posiadającym doświadczenie w obszarze regulacji rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w zakresie regulacyjnych aspektów działalności firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz emitentów papierów wartościowych, a także w zakresie zarządzania ryzykiem. Od początku kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej specjalizującej się w prawnej i regulacyjnej obsłudze instytucji finansowych oraz w ramach zatrudnienia w towarzystwach funduszy inwestycyjnych na stanowisku Risk Managera.

Kacper Czyżewski

Uczestniczył w licznych postępowaniach licencyjnych prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczących działalności firm inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi czy dostawców usług crowdfundingowych. Doradzał również spółkom przy procesach emisji akcji i pozyskiwania finansowania w ramach oferty publicznej oraz pośrednikom kredytowym w działalności udzielania kredytów konsumenckich. W dotychczasowej karierze zawodowej wspierał podmioty z branży innowacji na rynku finansowym (FinTech) w zakresie działalności platform crowdfundingowych, wdrożenia usług wykorzystujących chmurę obliczeniową, tokenizacji aktywów oraz w projektach obejmujących wykorzystanie sztucznej inteligencji w działalności inwestycyjnej.

Kacper jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W czasie wolnym entuzjasta snowboardu i świadomego podróżowania oraz fan piłki nożnej w iberyjskim wykonaniu.