Przemysław
Janczak

Przemek jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie rynków kapitałowych, w tym zwłaszcza w obsłudze firm inwestycyjnych oraz banków inwestycyjnych.

Przemysław Janczak

Przemek posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych i polskich instytucjach finansowych oraz w specjalistycznych kancelariach prawnych w jakich wspierał klientów z branży finansowej przed sądami oraz w kontaktach z nadzorcą. Jako członek komórek compliance oraz in-house lawyer w instytucjach finansowych odpowiadał za kwestie regulacyjne, oraz doradzał w tworzeniu oferty produktowej. Posiada także doświadczenie w strukturyzowaniu transakcji kapitałowych na rynku zarówno publicznym i niepublicznym.

Przemek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego.