Katarzyna
Ożga

Katarzyna jest radcą prawnym specjalizującym się w problematyce prawnej nowych technologii, prawa autorskiego i prawa umów, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT.

Katarzyna Ożga

Kasia prowadzi liczne projekty związane z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym umów wdrożeniowych (w modelach Waterfall i Agile), serwisowo-rozwojowych, licencyjnych i reseller’owych. Przygotowuje ponadto organizacje do migracji chmurowych, dostosowuje do wymogów prawnych i doradza w czasie wykonania projektów wdrożeniowych, w tym opartych na umowach SaaS i PaaS.

Niezależnie Kasia posiada doświadczenie w prowadzeniu przedsięwzięć związanych z projektowaniem optymalnych struktur korporacyjnych i restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym także obsługą projektów inwestycyjnych związanych z nabywaniem oraz inwestowaniem w nieruchomości.

W ramach swoich działań stawia na skuteczność i upraszczanie rozwiązań.