Katarzyna
Ożga

Kasia to aplikant radcowski z ponad 6-letnim doświadczeniem ze specjalizacją w problematyce prawnej nowych technologii, prawa autorskiego i prawa umów, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT.

Katarzyna Ożga

Kasia posiada doświadczenie we współprowadzeniu projektów związanych z projektowaniem optymalnych struktur korporacyjnych i restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym także obsługiwała projekty inwestycyjne związane m.in. z nabywaniem oraz inwestowaniem w nieruchomości.

Jako prawnik wewnętrzny międzynarodowej firmy konsultingowej, odpowiadała za przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych (również w modelach Waterfall i Agile), serwisowo-rozwojowych, hostingowych, licencyjnych i umów dotyczących cloud computing.

Kasia obecnie odbywa III rok aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.