Kacper
Czyżewski

Kacper jest starszym prawnikiem posiadającym kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz zarządzania ryzykiem.

Kacper Czyżewski

Od początku kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w kancelarii specjalizującej się w prawnej i regulacyjnej obsłudze instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności firm inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, oraz w ramach zatrudnienia w towarzystwach funduszy inwestycyjnych na stanowisku Risk Managera. Kacper uczestniczył w licznych postępowaniach licencyjnych prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego, dotyczących działalności firm inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych czy zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. W dotychczasowej karierze zawodowej doradzał także podmiotom z branży innowacji na rynku finansowym (FinTech) w zakresie działalności platform crowdfundingowych, tokenizacji aktywów oraz w projektach obejmujących wykorzystanie sztucznej inteligencji w działalności inwestycyjnej. Kacper jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.