Quo vadis Compliance?

Europejski Organ Nadzoru nad Papierami Wartościowymi i Rynkami (ESMA) opublikował raport końcowy dotyczący Wytycznych w sprawie określonych aspektów wymogów MiFID... czytaj więcej >